Call Of Duty Warzone

Call Of Duty Warzone

تاریخ انتشار:
۱۰ مارس ۲۰۲۰
پلتفرم:
۸.۹
نمره کل
۷۹
نمره متا

Call Of Duty Warzone

بازیکنان فعال بازی کالاف دیوتی وارزون به 75 میلیون کاربر رسید! (WarZone)

وارزون یک بازی در سبک بتل رویال است که در هنگام انتشار توانست بازیکنان زیادی را به خود جذب کند. طبق آخرین اطلاعات بازیکنان فعال بازی کالاف دیوتی وارزون به 75 میلیون کاربر رسید! (WarZone)
۸.۹
نمره کل
۷۹
نمره متا
بازی Call Of Duty Warzone در سبک بتل رویال منتشر شده که با استقال زیادی در هنگام عرضه روبرو شد و با بازی هایی در این سبک در حال رقابت است.
تاریخ انتشار:
۱۰ مارس ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده (ها):
ناشر (ها):
lightbox