سایبرپانک 2077 (Cyberpunk 2077)

سایبرپانک 2077 (Cyberpunk 2077)

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
هنوز بازی منتشر نشده
--
نمره متا

سایبرپانک 2077 (Cyberpunk 2077)

اطلاعات رسمی بازی محبوب و جذاب سایبرپانک 2077 (Cyberpunk 2077)منتشر شد!

اطلاعات بازی سایبرپانک 2077 که مطابقت کامل را با اطلاعات منتشر شده از کمپانی سازنده دارد.
--
هنوز بازی منتشر نشده
--
نمره متا
تریلر رسمی این بازی در نمایشگا E3 به نمایش گذاشته شد و تاریخ انتشار آن ۲۷ شهریور سال ۱۳۹۹ است.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده (ها):
ناشر (ها):
lightbox